Verkkokysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa kokemasta häirinnästä


Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) kerää tietoa tutkijoiden saamasta palautteesta silloin kun he esiintyvät asiantuntijoina julkisuudessa.  Esiintymisellä tarkoitetaan esim. tietokirjan julkaisemista, esitelmiä yleisöseminaareissa, haastatteluiden antamista tai kirjoituksia lehdissä, blogeissa tai sosiaalisessa mediassa.

 

Kyselyssä kerätään tietoa esiintymisen kanavista ja palautteen määrästä ja laadusta. Kyselyssä palaute jaetaan kahteen kategoriaan, asialliseen ja häiritsevään palautteeseen. Asiallinen palaute on positiivista, neutraalia tai perusteltua ja rakentavaa kritiikkiä. Häiritsevä palaute aiheuttaa saajalleen kohtuutonta pahaa mieltä ja ahdistusta.

 

Tutkijan saama palaute voi olla suusanallista tai kirjallista ja se voi esiintyä erilaisissa medioissa, sähköisissä viestimissä ja sosiaalisessa mediassa. Häiritsevä palaute voi olla fyysistä tai sisältää fyysisen uhkauksen. Se voi kohdistua myös asiantuntijan lähipiiriin tai omaisuuteen.

 

Tutkijan saamat asiallisesti perustellut eriävät mielipiteet tai tieteelliset kiistat eivät ole kyselyssä tarkoitettua häiritsevää palautetta.

 

Kysely toteutetaan ja vastaukset käsitellään anonyymisti. Vastausyhteenveto tullaan julkaisemaan ja siinä voidaan julkaista suoria sitaatteja. Kyselyn tarkoituksena on saada parempi käsitys tutkijoiden saamasta palautteesta, sen laadusta ja yleisyydestä.

 

Kyselyn tulokset voidaan luovuttaa eteenpäin tutkimustarkoituksiin. Tietojen luovuttamisesta päättää TJNK:n puheenjohtaja pääsihteerin esityksen perusteella.

 

Mikäli haluat antaa lisätietoja tai suostut haastateltavaksi, lähetä yhteystietosi ja tapauskuvaus sähköpostitse reetta.kettunen(at)tjnk.fi. Yhteystietojasi ja tapauskuvausta ei luovuteta eteenpäin ilman suostumustasi.

 

Lisätietoja antaa Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935 tai sähköposti reetta.kettunen(at)tjnk.fi.

 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.

 

Kyselyyn vastaaminen vie n. 15 minuuttia.


  Huomautus yksityisyydensuojasta
Tämä kysely on anonyymi.
Tutkimukseen vastaamisesta ei jää tunnistetietoja sinusta ellei niitä jossain kysymyksessä erikseen kysytä. Jos olet vastannut tutkimukseen, jossa käytetään tunnistetta, tunnistetta ei säilytetä vastaustesi kanssa. Sitä pidetään erillisessä tietokannassa ja päivitetään vain merkitsemään oletko suorittanut kyseisen kyselyn. Tunnisteita ei voi yhdistää kyselyn vastauksiin.